COMUNICACIONES

1. SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 1.1. Petición de fechas para la celebración de la Confirmación 1.2. Preparación catequética de los confirmandos 1.3. Padrinos 1.4. Ministro del sacramento de la Confirmación 1.5. Realización de la ceremonia 2. PRESENTACIÓN DE LA PARTIDA DE BAUTISMO DE LOS PADRINOS/MADRINAS PARA LOS SACRAMENTOS DEL BAUTISMO Y DE LA CONFIRMACIÓN 2.1.…

Do Poder Civil

DECRETO 151/2014, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE SANIDADE MORTUORIA DE GALICIA. Para facilidade de consulta polos Sres. Sacerdotes incorpóranse os capítulos VII, VIII, IX, X, así como as disposicións que contempla o Decreto da Consellería de Sanidade 151/2014, de 20 de novembro de Sanidade Mortuoria de Galicia, publicado no Diario Oficial de Galicia o 11…

Disposicións para o Ano 2020 III

ANEXO 1. “VODAS DE CONVENIENCIA OU DE COMPRACENCIA”. Enténdese por “vodas de conveniencia ou de compracencia” o fenómeno sociolóxico polo cal inmigrantes chegados a España programan (ben eles directamente ou ben pola intermediación de grupos dedicados a estes mesteres) a celebración dunha voda con parte española, coa finalidade de obter o permiso de residencia e/ou…

Disposicións para o Ano 2020 II

1.4. CELEBRACIÓNS EN CAPELAS DE PAZOS E/OU CASAS SOLARIEGAS A celebración do matrimonio canónico terá lugar de modo ordinario nos templos parroquiais como determina a vixente lexislación canónica contida no c. 1.118 en relación co c. 1.115 e concordantes. O mesmo afecta á celebración doutros sacramentos. Dada a frecuencia con que chegan peticións de parellas…

Disposicións para o Ano 2020

SUMARIO 1. PARTE SACRAMENTAL 1.1. SACRAMENTOS DA INICIACIÓN CRISTIÁ 1.1.1. BAUTISMO 1.1.1.a. Sacramento do Bautismo de persoas menores de 7 anos 1.1.1.b. Sacramento do Bautismo de persoas maiores de 7 anos 1.1.1.c. Orientacións para a atención pastoral dos católicos orientais en España 1.1.1.d. Bautismo de nenos/as provenientes do estranxeiro e/ou de outras partes de España…

Comunicaciones

1. SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 1.1. Petición de fechas para la celebración de la Confirmación 1.2. Preparación catequética de los confirmandos 1.3. Padrinos 1.4. Ministro del sacramento de la Confirmación 1.5. Realización de la ceremonia 2. PRESENTACIÓN DE LA PARTIDA DE BAUTISMO DE LOS PADRINOS/MADRINAS PARA LOS SACRAMENTOS DEL BAUTISMO Y DE LA CONFIRMACIÓN 2.1.…