Primeira comuñón

A catequese de preparación para a Primeira Eucaristía é unha etapa importante na educación na fe do neno. Por iso non debe ser contemplada como un momento illado na vida, senón que debe ser inserida no proceso continuo de maduración da fe. Idade. Respectando o normado nos cc. 913, 1 e 914 do vixente Código,…