Sacramento de Eucaristía

a) Misa pro populo. A teor do c. 534, o párroco está obrigado a aplicar a Misa polo pobo que ten encomendado tódolos domingos e festas de precepto. Por esta celebración non debe percibir estipendio ningún. Cando un mesmo sacerdote rexenta varias parroquias cumpre esta obriga ofrecendo unha soa misa por tódalas parroquias encomendadas, e…

Sacramento da Penitencia

“Os que se achegan ó sacramento da Penitencia obteñen da misericordia de Deus o perdón da ofensa a El feita e a reconciliación coa Igrexa, a que feriron pecando, e que colabora á súa conversión coa caridade, co exemplo e as oracións” (LG 11, e Catecismo da Igrexa Católica, n.º 1423). a. Celebración ordinaria da…

Primeira comuñón

A catequese de preparación para a Primeira Eucaristía é unha etapa importante na educación na fe do neno. Por iso non debe ser contemplada como un momento illado na vida, senón que debe ser inserida no proceso continuo de maduración da fe. Idade. Respectando o normado nos cc. 913, 1 e 914 do vixente Código,…

Sacramento da confirmación

Idade. O costume da Igrexa de Rito Latino, dende hai séculos, indica “a idade do uso de razón”, como punto de referencia para recibir a confirmación. Non obstante, en perigo de morte, débese confirmar os nenos mesmo se non alcanzaron aínda a idade do uso de razón (Catecismo da Igrexa Católica, n.º 1307). O c.…

Sacramentos do Bautismo

1.1.1. a) Sacramento do Bautismo de persoas menores de sete anos. Preparación. A celebración do sacramento deberá estar precedida dunha preparación dos pais, que tamén se debería ampliar ós padriños. Para iso poden ser útiles: visitas domiciliarias, encontros na igrexa, reunións familiares, entregas de folletos, libros, catecismos, etc. O Ritual do Bautismo de nenos ofrece…

Sumario Disposicións para o ano 2016

SUMARIO 1. PARTE SACRAMENTAL 1.1. SACRAMENTOS DA INICIACIÓN CRISTIÁ 1.1.1. BAUTISMO 1.1.1. a. Sacramento do Bautismo de persos menores de 7 anos 1.1.1. b. Sacramento do Bautismo de persoas maiores de 7 anos 1.1.1. c. Orientacións para a atención pastoral dos católicos orientais en España 1.1.2. CONFIRMACIÓN 1.1.3. PRIMEIRA COMUÑÓN 1.2. SACRAMENTO DA PENITENCIA 1.3.…