Reunión xeral anual

O pasado 26 de xuño, na Hospedería de San Martín, do Seminario Maior, tivo lugar a Reunión Xeral do ano 2018, á que seguiu outra de carácter Extraordinario, por un tema puntual que esixía ese tipo de xuntanza. Asistiron á reunión xeral, á que se convocan os membros do Equipo Directivo e mailos Delegados de…