Disposicións para o Ano 2021_2

1.4. CELEBRACIÓNS EN CAPELAS DE PAZOS E/OU CASAS SOLARIEGAS A celebración do matrimonio canónico terá lugar de modo ordinario nos templos parroquiais como determina a vixente lexislación canónica contida no c. 1.118 en relación co c. 1.115 e concordantes. O mesmo afecta á celebración doutros sacramentos. Dada a frecuencia con que chegan peticións de parellas…

Disposicións para o Ano 2021

SUMARIO 1. PARTE SACRAMENTAL 1.1. SACRAMENTOS DA INICIACIÓN CRISTIÁ 1.1.1. BAUTISMO 1.1.1.a. Sacramento do Bautismo de persoas menores de 7 anos 1.1.1.b. Sacramento do Bautismo de persoas maiores de 7 anos 1.1.1.c. Orientacións para a atención pastoral dos católicos orientais en España 1.1.1.d. Bautismo de nenos/as provenientes do estranxeiro e/ou de outras partes de España…

Año Santo

A pesar de la escasa presencia de peregrinos, debido a las restricciones de movilidad a causa de la pandemia, el Sr. Arzobispo ha presidido la Misa del Peregrino de los domingos del mes de febrero, días 7, 14, 21 y 28. El 11 de febrero, en la Jornada Mundial del Enfermo, peregrinaron al Sepulcro del…